5.., 1
8
6.
loogo. xayeeysiin
1l
1-
2
10-.
1
51
1.1
3
12
NEWS IN ENGLISH
DHACDOOYINKA CAAALMKA
51
1.1
loogo. xayeeysiin
1-
2
1
3
12